Allied Coordinating Committee of Islamic NGO (ACCIN)

KENYATAAN MEDIA

Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 Negeri Kelantan

Kuala Lumpur – 21 Mac 2015 /29 Jamadil-Awwal 1436H. Objektif utama Undang-undang Syariah dalam Islam ialah untuk memelihara 5 perkara pokok dalam kehidupan manusia iaitu; Agama, Jiwa, Akal, Keturunan/ kehormatan dan Harta. Undang-undang Syariah jika dilaksanakan dengan baik, akan mengwujudkan keadilan dan keharmonian di dalam sesebuah masyarakat, termasuk masyarakat majmuk. Oleh itu umat Islam dan masyarakat bukan Islam harus menyokong pelaksanaan undang-undang yang mampu mencapai matlamat di atas.

ACCIN (Allied Coordinating Committee of Islamic NGO) Malaysia menyokong tindakan Dewan Undangan Negeri (DUN) Kelantan meluluskan Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 pada 19 March 2015 sebagai satu langkah ke arah pelaksanaan syariat Islam yang lebih menyeluruh dan mencakupi semua bidang kehidupan. Walaupun terdapat pelbagai pandangan dan tafsiran tentang kaedah pelaksanaannya, ia merupakan hak rakyat Islam di Negeri Kelantan bahkan di seluruh Negara untuk melaksanakan tuntutan agama Islam. Langkah ini diharap dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan umat Islam yang kelihatan semakin sukar untuk dicapai akibat perselisihan politik yang berpanjangan.

Walaubagaimanapun ACCIN berharap kaedah pelaksanaan Enakmen Kanun Jenayah Syariah tersebut akan terus diperhalusi supaya benar-benar menjamin keadilan dan kesejahteraan disamping penjelasan yang meluas dan berterusan perlu dilakukan terutamanya kepada rakyat bukan Islam di Malaysia. ACCIN menyeru penganut agama bukan Islam berlapang dada dan memberi peluang kepada Islam sebagai agama Persekutuan dilaksanakan kerana ia akan memberi manfaat kepada masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Akhirnya ACCIN juga berpandangan adalah wajar bagi semua Ahli Parlimen Malaysia menyokong enakmen di atas untuk mempastikan ia dapat dilaksanakan kerana ia sepatutnya tidak dijadikan isu politik tetapi ialah untuk mendapat rahmat dan keharmonian sejagat.

SHAHRIN AWALUDIN
Pengerusi ACCIN 1436/2015

AHLI ACCIN:
PERKIM (Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia),
PUM (Persatuan Ulama’ Malaysia),
PIM (Pertubuhan Iqra’ Malaysia),
Al-Hidayah (Persatuan Dakwah Islamiah & Kebajikan Saudara Baru India Se-Malaysia),
IIS (Islamic Information and Services Foundation),
Jam’iyah (Persekutuan Seruan Islam Selangor & W.P), ABIM(Angkatan Belia Islam Malaysia),
Pertubuhan IKRAM Malaysia,
MACMA (Malaysian Chinese Muslin Association),
Al-Hunafa (Persatuan al-Hunafa’),
Darul Fitrah (Persatuan Darul Fitrah),
RICOI (Research and Information Centre on Islam),
IMAN (Interactive Muslimah Association),
Darussyifa (Persatuan Kebajikan & Pengubatan Islam Malaysia), ISMA (Ikatan Muslimin Malaysia),
WAMY (World Assembly of Muslim Youth),
GEPIMA (Pergerakan India Muslim Malaysia).

Telefon: 03 8740 6344
Faks: 03 8741 6343
Emel: admin@accin.org

"Allied Coordinating Committee of Islamic NGO (ACCIN) KENYATAAN MEDIA Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 Negeri Kelantan Kuala Lumpur - 21 Mac 2015 /29 Jamadil-Awwal 1436H.  <a href=Objektif utama Undang-undang Syariah dalam Islam ialah untuk memelihara 5 perkara pokok dalam kehidupan manusia iaitu; Agama, Jiwa, Akal, Keturunan/ kehormatan dan Harta. Undang-undang Syariah jika dilaksanakan dengan baik, akan mengwujudkan keadilan dan keharmonian di dalam sesebuah masyarakat, termasuk masyarakat majmuk. Oleh itu umat Islam dan masyarakat bukan Islam harus menyokong pelaksanaan undang-undang yang mampu mencapai matlamat di atas. ACCIN (Allied Coordinating Committee of Islamic NGO) Malaysia menyokong tindakan Dewan Undangan Negeri (DUN) Kelantan meluluskan Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 pada 19 March 2015 sebagai satu langkah ke arah pelaksanaan syariat Islam yang lebih menyeluruh dan mencakupi semua bidang kehidupan. Walaupun terdapat pelbagai pandangan dan tafsiran tentang kaedah pelaksanaannya, ia merupakan hak rakyat Islam di Negeri Kelantan bahkan di seluruh Negara untuk melaksanakan tuntutan agama Islam. Langkah ini diharap dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan umat Islam yang kelihatan semakin sukar untuk dicapai akibat perselisihan politik yang berpanjangan. Walaubagaimanapun ACCIN berharap kaedah pelaksanaan Enakmen Kanun Jenayah Syariah tersebut akan terus diperhalusi supaya benar-benar menjamin keadilan dan kesejahteraan disamping penjelasan yang meluas dan berterusan perlu dilakukan terutamanya kepada rakyat bukan Islam di Malaysia. ACCIN menyeru penganut agama bukan Islam berlapang dada dan memberi peluang kepada Islam sebagai agama Persekutuan dilaksanakan kerana ia akan memberi manfaat kepada masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Akhirnya ACCIN juga berpandangan adalah wajar bagi semua Ahli Parlimen Malaysia menyokong enakmen di atas untuk mempastikan ia dapat dilaksanakan kerana ia sepatutnya tidak dijadikan isu politik tetapi ialah untuk mendapat rahmat dan keharmonian sejagat.
SHAHRIN AWALUDIN Pengerusi ACCIN 1436/2015 AHLI ACCIN: PERKIM (Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia), PUM (Persatuan Ulama’ Malaysia), PIM (Pertubuhan Iqra’ Malaysia), Al-Hidayah (Persatuan Dakwah Islamiah & Kebajikan Saudara Baru India Se-Malaysia), IIS (Islamic Information and Services Foundation), Jam’iyah (Persekutuan Seruan Islam Selangor & W.P), ABIM(Angkatan Belia Islam Malaysia), Pertubuhan IKRAM Malaysia, MACMA (Malaysian Chinese Muslin Association), Al-Hunafa (Persatuan al-Hunafa’), Darul Fitrah (Persatuan Darul Fitrah), RICOI (Research and Information Centre on Islam), IMAN (Interactive Muslimah Association), Darussyifa (Persatuan Kebajikan & Pengubatan Islam Malaysia), ISMA (Ikatan Muslimin Malaysia), WAMY (World Assembly of Muslim Youth), GEPIMA (Pergerakan India Muslim Malaysia).

TINGGALKAN MAKLUMBALAS

Please enter your comment!
Please enter your name here