datoKPJakim1 datoKPJakim2

Terima kasih diucapkan kepada Dato’ Hj Othman Mustapha, Ketua Pengarah JAKIM di atas kesudian meluangkan masa bertemu Ahli Jawatan Kuasa Mempromosikan Persefahaman dan Keharmonian Di Antara Penganut Agama (JKMPKA) daripada ACCIN.

Leave a Reply